El TecnoCampus participa en el projecte SSTeMM, un projecte finançat per la Comissió Europea que té com a objectiu millorar la gestió de l’estrès dels estudiants d’infermeria durant les seves practiques. Per aquest motiu, mitjançant una beca, han estat seleccionades dues estudiants del Grau en Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut per assistir i participar en la conferència final del projecte, que es va celebrar el dimarts 5 de juliol a la Facultat de Medicina de la Universitat de Maribor, a Eslovènia.