Per als estudiants d’infermeria pot resultar encara més estressant treballar o fer pràctiques en un entorn clínic, a més d’haver de realitzar tota la seva tasca acadèmica.

El projecte Student Setres Training e-Mobile Management (SSTeMM)* té com objectiu ajudar els estudiants a controlar i gestionar l’estrès mentre realitzen pràctiques clíniques mitjançant una aplicació mòbil i una web.

Per donar suport als tutors que guien i orienten els estudiants durant les seves pràctiques, el projecte SSTEMM també ha elaborat un manual fàcil d’utilitzar amb informació sobre la gestió de l’estrès dels estudiants i recursos per donar suport al benestar dels estudiants.

Aquest manual està disponible en anglès, eslovè i espanyol i està dissenyat per ajudar als tutors que treballen amb els estudiants d’infermeria.

Feu-nos saber què en penseu de l’aplicació (aquí) i del manual (aquí).