Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede smo 21. 9. 2022 izvedli Izobraževanje z učnimi delavnicami za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike z naslovom »Na študenta usmerjen mentorski proces in podpora študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju«. V okviru izobraževanja smo udeležence seznanili z vsebinami SSTeMM priročnika in mobilne aplikacije. Posebno pozornost smo namenili identifikaciji dejavnikov stresa pri študentih zdravstvene nege na kliničnih vajah, podpori študentov in intervencijam za povečanje čustvene odpornosti študentom.