Dne 12. 8. 2022 smo imeli sestanek posvetovalnega odbora projektnega konzorcija skupaj s prof. dr. Fiono Timmins. Namen srečanja je bil predstavitev dosežkov projekta SSTeMM in prihodnjih načrtov. Posvetovalni odbor je ugotovil, da smo izpolnili vse naloge, ki smo jih zastavili pred začetkom projekta. Pogovarjali smo se tudi o izzivih, s katerimi smo se srečali v kontekstu COVID-19 pandemije pri sami izvedbi in poteku projekta. Rezultati projekta, predvsem mobilna aplikacija SSTeMM, se je pokazala uporabna ne le za študente zdravstvene nege, ampak tudi za širšo populacijo študentov ter zdravstveno osebje.