Dne 16. 12. 2022 smo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede v okviru SSTeMM projekta izvedli izobraževanje za glavne mentorje, klinične mentorje in šolske koordinatorje sklopu SSTeMM projekta. Namen izobraževanja je bil predstaviti vsebine obvladovanja stresa tekom kliničnega usposabljanja pri študentih zdravstvene nege.

Udeležencem smo predstavili v okviru projekta razvite rešitve za študente in mentorje v praksi. Opisali in prikazali smo uporabo SSTeMM mobilne aplikacije ter Priročnika za klinične mentorje, glavne mentorje in šolske koordinatorje. Izobraževanje smo zaključili z izpolnjevanjem SSTeMM anketnega vprašalnika in samooceno stresa pri lastnem delu ter diskusiji o možnih rešitvah za obvladovanje stresa pri preobremenjenih zaposlenih v delovnih okoljih, tudi zaradi epidemije.