Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede smo 5. julija 2022 organizirali zaključno konferenco v okviru SSTeMM projekta. Udeležence konference je uvodoma pozdravil vodja in koordinator projekta Professor Dr John Wells iz South East Technological University (SETU) iz Irske. Nato pa so sodelujoči raziskovalci predstavili pomembnejše aktivnosti in dosežke projekta.
V okviru projekta smo raziskovalci razvili digitalno mobilno platformo, katera študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju zagotavlja podporo pri obvladovanju stresa ter jih opremlja z znanjem, veščinami in kompetencami za obravnavo stresorjev v delovnem okolju. SSTeMM s svojimi rešitvami podpira študente zdravstvene nege pri razvoju osebnostne vzdržljivosti za izboljšanje njihovega delovnega udejstvovanja. Ena izmed rešitev je brezplačna, v štirih jezikih dostopna mobilna aplikacija, katere cilj je podpiranje samoobvladovanja stresa s pomočjo priložnosti za samorefleksijo v času kliničnega usposabljanja. Na konferenci so svoje izkušnje z uporabo mobilne aplikacije delili študenti iz Španije.
Šolskim koordinatorjem, glavnim mentorjem in kliničnim mentorjem smo v pomoč pri delu s študenti pripravili e-priročnik z naslovom »Podpora študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju« ter organizirali delavnice za obvladovanje stresa v času kliničnega izobraževanja in za obvladovanje stresa pri preobremenjenih zaposlenih v delovnih okoljih.
Mednarodna aktualnost vsebin za področje zdravstva in izobraževanja se je pokazala pri visoki udeležbi sodelujočih na zaključni konference SSTeMM projekta. Na konferenci so sodelovali posamezniki iz osmih držav iz različnih izobraževalnih in zdravstvenih institucij.