Els dies 4 i 5 de juliol, la Facultat de Medicina de la Universitat de Maribor va acollir un seguit de reunions del projecte SSTeMM, on han participat els membres del consorci que ha executat el projecte i estudiants internacionals. L’objectiu d’aquestes reunions va ser, per una banda, en la reunió tècnica (Transnational Meeting) del 4 de juliol, treballar l’última acció sobre la avaluació i acordar temes tècnics i financers per al tancament del projecte, així com opcions per continuar treballant en el futur.

Per altra banda, en la jornada final del projecte (Multiplier Event) del 5 de juliol, que es va realitzar de forma mixta (presencial i online), es van donar a conèixer els resultats finals amb la participació de les estudiants d’infermeria mencionades i amb les presentacions de les investigadores del projecte, les professores del TecnoCampus Ester Mateo i Carme Rosell.