Izobraževanje z učnimi delavnicami za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike

Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede smo 21. 9. 2022 izvedli Izobraževanje z učnimi delavnicami za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike z naslovom »Na študenta usmerjen mentorski proces in podpora študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju«. V okviru izobraževanja smo udeležence seznanili z vsebinami SSTeMM priročnika in mobilne aplikacije. Posebno pozornost smo namenili identifikaciji dejavnikov stresa pri študentih zdravstvene nege na kliničnih vajah, podpori študentov in intervencijam…

Read More

Sestanek posvetovalnega odbora – Avgust 2022

Dne 12. 8. 2022 smo imeli sestanek posvetovalnega odbora projektnega konzorcija skupaj s prof. dr. Fiono Timmins. Namen srečanja je bil predstavitev dosežkov projekta SSTeMM in prihodnjih načrtov. Posvetovalni odbor je ugotovil, da smo izpolnili vse naloge, ki smo jih zastavili pred začetkom projekta. Pogovarjali smo se tudi o izzivih, s katerimi smo se srečali v kontekstu COVID-19 pandemije pri sami izvedbi in poteku projekta. Rezultati projekta, predvsem mobilna aplikacija…

Read More

SSTeMM zaključna konferenca 5. 7. 2022

Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede smo 5. julija 2022 organizirali zaključno konferenco v okviru SSTeMM projekta. Udeležence konference je uvodoma pozdravil vodja in koordinator projekta Professor Dr John Wells iz South East Technological University (SETU) iz Irske. Nato pa so sodelujoči raziskovalci predstavili pomembnejše aktivnosti in dosežke projekta. V okviru projekta smo raziskovalci razvili digitalno mobilno platformo, katera študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju zagotavlja podporo pri…

Read More

SSTeMM izobraževanje za mentorje

Dne 16. 12. 2022 smo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede v okviru SSTeMM projekta izvedli izobraževanje za glavne mentorje, klinične mentorje in šolske koordinatorje sklopu SSTeMM projekta. Namen izobraževanja je bil predstaviti vsebine obvladovanja stresa tekom kliničnega usposabljanja pri študentih zdravstvene nege. Udeležencem smo predstavili v okviru projekta razvite rešitve za študente in mentorje v praksi. Opisali in prikazali smo uporabo SSTeMM mobilne aplikacije ter Priročnika za…

Read More

Sestanek posvetovalnega odbora – September 2021

Dne 18. 9. 2021 smo imeli sestanek posvetovalnega odbora v okviru SSTeMM projekta. Namen srečanja je bil predstaviti dosežke projekta in predloge za prihodnje. Člani so ugotovili, da so dosedanje naloge v okviru projekta uresničene glede na zastavljene cilje. Prof. dr. Rita Berger in ostali člani odbora so pohvalili naše predlagane rešitve za težave, s katerimi se pri izvedbi projekta srečujemo zaradi COVID-19 pandemije.

Read More

SSTeMM trans-nacionalni sestanek 4. 7. 2022

Dne 4. 7.2022 smo partnerji projekta SSTeMM izvedli zadnji projektni sestanek v živo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. Španski partnerji so se sestanka udeležili online, saj so tik pred odhodom v Slovenijo zboleli za Covid-19. Na sestanku smo pregledali opravljene naloge v projektu in se podrobneje lotili izvedbe finančnega načrta ter skladnosti z aktivnostmi, ki so potrebne za uspešen zaključek projekta. Dogovorili smo se o preostalih nalogah…

Read More

Drugi (virtualni) projektni sestanek

Drugo srečanje oz. projektni sestanek je potekal virtualno zaradi pandemije in posledičnih omejitev v celotni Evropi. Na sestanku smo razpravljali o tem, kako projekt prilagoditi konkretni situaciji v povezavi z COVID-19, kot tudi o vsebini ter strukturi spletnih virov in mobilnih aplikacij.

Read More