SSTeMM zbirka analitičnih orodij

SSTeMM modul za kombinirano učenje in usposabljanje

Integriran, lokaliziran in validiran SSTeMM modul rešitev

SSTeMM ZBIRKA ANALITIČNIH ORODIJ

 

SSTeMM Zbirka analitičnih orodij vključuje nova orodja, prilagojena za merjenje potencialnih in pojavljajočih se stresorjev v zdravstveni negi

    Povezava
Poročilo o učnem stresu za študente zdravstvene nege glede opravljenega dela na visokošolskih ustanovah in v klinični praksi    
Poročilo o trenutnih in nastajajočih stresorjih v delovnem okolju    
Lokalizirani katalogi anket in izvedba izdelanih vprašalnikov v spletni obliki   Povezava
Poročilo o rezultatih ankete    
Vprašalnik za samoocenjevanje študentov zdravstvene nege    
Mobilna aplikacija za spremljanje blagostanja v delovnem okolju  
Android; Apple

 

SSTeMM MODUL ZA KOMBINIRANO UČENJE IN USPOSABLJANJE

 

Modul vključuje specifične vsebine v povezavi z osebnim obvladovanjem delovnega stresa v kurikulum zdravstvene nege z namenom in vivo izobraževanja in usposabljanja.

    Povezava
Z mobilno aplikacijo integrirana e-platforma za zagotavljanje orodij in usposabljanj    
Učni moduli, ki obravnavajo dimenzije stresa    
SSTeMM priročnik za usposabljanje    
Vključene vsebine v obstoječe kurikulume partnerskih visokošolskih instituci    
Rezultati Alfa testiranja    
Rezultati Beta testiranja    

INTEGRIRAN, LOKALIZIRAN IN VALIDIRAN SSTeMM MODUL REŠITEV

 

Modul ponuja končno integrirano in lokalizirano SSTeMM platformo rešitev in vsebino.

    Povezava
Svetovalni odbor zunanjih strokovnjakov za validacijo rezultatov    
Skupina usposobljenih poučevalcev v okviru pilotne raziskave    

Serija učnih vsebin, v okviru akreditiranega študijskega programavisokošolske institucije, ki temeljijo na SSTeM

   
Študije primerov v okviru gradiv za usposabljanje    

Poročilo o zunanjih validiacijskih podatkih v primerjavi s pogoji in cilji SSTeMM

   
Končna konferenca projekta