SSTeMM zbirka analitičnih orodij

SSTeMM modul za kombinirano učenje in usposabljanje

Integriran, lokaliziran in validiran SSTeMM modul rešitev

SSTeMM ZBIRKA ANALITIČNIH ORODIJ

 

SSTeMM Zbirka analitičnih orodij vključuje nova orodja, prilagojena za merjenje potencialnih in pojavljajočih se stresorjev v zdravstveni negi

    Povezava
Poročilo o učnem stresu za študente zdravstvene nege glede opravljenega dela na visokošolskih ustanovah in v klinični praksi  
Povezava
Poročilo o trenutnih in nastajajočih stresorjih v delovnem okolju  
Povezava
Lokalizirani katalogi anket in izvedba izdelanih vprašalnikov v spletni obliki   Povezava
Poročilo o rezultatih ankete  
Povezava
Mobilna aplikacija za spremljanje blagostanja v delovnem okolju   Android;Apple; Github
     

 

SSTeMM MODUL ZA KOMBINIRANO UČENJE IN USPOSABLJANJE

 

Modul vključuje specifične vsebine v povezavi z osebnim obvladovanjem delovnega stresa v kurikulum zdravstvene nege z namenom in vivo izobraževanja in usposabljanja.

    Povezava
Z mobilno aplikacijo integrirana e-platforma za zagotavljanje orodij in usposabljanj  
(SSTeMM Moodle)
Učni moduli, ki obravnavajo dimenzije stresa   Povezava
SSTeMM priročnik za usposabljanje   Povezava
Vključene vsebine v obstoječe kurikulume partnerskih visokošolskih instituci   Povezava
     
     

INTEGRIRAN, LOKALIZIRAN IN VALIDIRAN SSTeMM MODUL REŠITEV

 

Modul ponuja končno integrirano in lokalizirano SSTeMM platformo rešitev in vsebino.

    Povezava
Svetovalni odbor zunanjih strokovnjakov za validacijo rezultatov   Povezava
Skupina usposobljenih poučevalcev v okviru pilotne raziskave   Povezava

Serija učnih vsebin, v okviru akreditiranega študijskega programavisokošolske institucije, ki temeljijo na SSTeM

  (SSTeMM Moodle)
Študije primerov v okviru gradiv za usposabljanje   Povezava