STUDENT STRESS TRAINING E-MOBILE MANAGEMENT (SSTeMM) BO PODPRL ŠTUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE PRI RAZVOJU OSEBNE VZDRŽLJIVOSTI ZA IZBOLJŠANJE DELOVNIH IZKUŠENJ

Raziskave v zadnjih petih letih in nedavna poročila izpostavljajo, da so v porastu težave z duševnim zdravjem med študenti. Najbolj izrazit porast stresa, povezanega z delom, je v starostni skupini od 18 do 25 let.

Namen projekta SSTeMM je razviti uporabniku dostopno digitalno mobilno platformo, ki bo zagotavljala izobraževanje na delovnem mestu, usposabljanje za razvoj kompetenc in podporo pri obvladovanju stresa, ki bo prilagojena neposrednim potrebam študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju.

Pričakuje se, da bo v projektu sodelovalo najmanj 200 študentov zdravstvene nege in njihovih kliničnih mentorjev na Irskem, v Španiji, v Sloveniji in na Kosovu.

SSTeMM bo študente zdravstvene nege podpiral pri oblikovanju osebnostne vzdržljivosti za izboljšanje njihove delovne uspešnosti. Študenti zdravstvene nege in klinični mentorji bodo pridobili sposobnostmi in kompetence za obvladovanje stresa, ki bodo izboljšale osebno blagostanje med usposabljanjem in po zaključku izobraževanja.