Namen projekta SSTeMM je razviti digitalno mobilno platformo za ciljno usmerjeno izobraževanje, usposabljanje za razvoj kompetenc in samorefleksijo. Platforma bo dostopna študentom zdravstvene nege na kliničnih vajah, mentorjem, gostujočim institucijam in visokošolskim učiteljem. Uporabnike bo opremila z znanjem, veščinami in kompetencami za obravnavo stresorjev v delovnem okolju (osebnih in okolijskih). Poudarek bo na pedagogiki, ki bo razvijala osebne veščine študentov zdravstvene nege za učinkovito obvladovanje stresa in ostajanje v poklicu; krepitvi predanosti med in po zaključku izobraževanja in usposabljanja ter omogočala pridobivanje razširjenega nabora znanj in kompetenc, ki bodo izboljšali osebno počutje po zaključku študija in zaposlitvi v kliničnem okolju.

Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow